شماره مطلب: 21239
فرمانده سپاه حضرت قمربنی ھاشم (ع) استان گفتند : در ھشت سال دفاع مقدس انقلاب ما ھم تثبیت و ھم به جھان صادر شد

تجدید میثاق فرهنگیان با ولایت فقیه و ارزشهای انقلاب اسلامی

در راستای اظهارات جاهلانه رئیس جمهور امریکا و اتهام زنی به ملت بزرگ ایران و سپاه جمعی از فرهنگیان عزیز بسیجی به همراه مدیر کل محترم آموزش و پرورش و معاونین و رؤسای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری ضمن حضور در سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) و دیدار با سردار فرماندهی سپاه استان و هیئت رئیسه سپاه حمایت خود را از سپاه پاسداران و ارکان تامین امنیت کشور و ارزش های انقلاب اسلامی اعلام نمودند. در این حرکت خودجوش فرهنگیان عزیز بسیجی که با تشکیل کارگروه تاریخ و جغرافیا و ارائه اسناد تاریخی و ملی و بین المللی بر حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی وخلیج همیشه فارس با توجه اسناد و مدارک خود غربی ها ، بر یاوه گویی ها و بلاهت رئیس جمهور آمریکا تاکید نمودند. سازمان بسیج فرهنگیان استان نشستی با موضوع انسجام و اتحاد ملی در تاریخ 6/8/96 در آستانه 13 آبان، هفته اسکتبار ستیزی برگزارنمودند .درابتدای جلسه مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان ضمن خیر مقدم خدمت اعضاء به تشریح اهداف این جلسه پرداختند و گفتند : همانگونه که مستحضر هستید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با نقض قوانین بین المللی و با نادیده انگاشتن اسناد تاریخی و جغرافیایی هویت تاریخی و ملی مردم ایران اسلامی را ، نشانه گرفته است و با جعل تاریخ و هویت کهن خلیج همیشه فارس و مردم شریف ایران و دلیرمردان سپاه پاسداران و ارزشهای انقلاب اسلامی، جبهه جدیدی را بر علیه انقلاب اسلامی برپا نموده است از آنجاییکه در نظر است پاسخ یاوه گویی ها و یاغی گری های آمریکا با استدلال علمی و با تکیه بر اسناد تاریخی و جغرافیایی و در راستای اعلام حمایت جامعه بزرگ فرهنگیان از ارزش های ملی و انقلاب اسلامی، و در دفاع از غیور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، داده شود در آستانه هفته استکبار ستیزی و به منزله حفظ و انسجام و اتحاد ملی دو دستگاه عظیم تعلیم و تربیت و سپاه با رونمایی از اسناد تاریخی و جغرافیایی و اعلام حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی بار دیگر با آرمان های والای امام راحل و منویات مقام معظم رهبری (مدظلالعالی)تجدید بیعت نمایند

در این نشست بھروز امیدی مدیرکل آموزش و پرورش استان چھارمحال و بختیاری بیان داشتند: در آستانه این روز فرصت را مغتنم دانسته و در حضور فرماندھان سپاه ھستیم برای اعلام حمایت و همبستگی با این مجموعه عظیم و ھم اینکه محکوم کنیم اظھارات سخیف ، مداخله جویانه و تفرقه آمیزرئیس جمھور آمریکا علیه نظام جمھوری اسلامی و پاسداران و حامیان این انقلاب شکوھمند را که اخیرا بیان شد. وی با تاکید بر اینکه ما به نمایندگی از ھمه فرھنگیان و دانش آموزان استان امروز اینجا ھستیم که اعلام کنیم سپاھیان و بسیجیان ازتود ه ھای مردم، در کنار مردم و از بطن و متن جامعه ھستند و ھمه در کنار ھمدیگر از آرما ن ھای انقلاب دفاع خواھیم کرد. اعلام می داریم سپاه تنھا یک واحد نظامی نیست بلکه در بطن و متن جامعه و برخاسته از توده ھای مردمی است و ھمه اقشار جامعه به نوعی پاسدار ھستندواگر تعرضی به سپاه یا ھر کدام از ارکان انقلاب شود توھین به کیان انقلاب است و ما امروز اینجاییم که اعلام داریم به عنوان جامعه بزرگ فرھنگی و دانش آموزان ھمچنان که در پیروزی انقلاب و در ھشت سال دفاع مقدس نقش آفرین بوده و جزء پیشقراولان بودیم ، دوشادوش سپاھیان و بسیجیان در تمامی عرصه های انقلاب و در پاسداست انقلاب دست از حمایت این عزیزان برنخواھیم داشت آقای امیدی با اشاره به قرارگیری در آستانه اربعین سید و سالار شهدا حضرت اباعبدلله الحسین )ع) و تسلیت این ایام اظھار کرد: در آستانه ١٣ آبان روزدانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جھانی قرار گرفته ایم و این روز راگرامی می داریم و درود می فرستیم بر روح و روان شھدای دانش آموز وامام شھدا.وی با بیان اینکه ١٣ آبان یادآور سه حادثه مھم در سه مقطع متفاوت است خاطرنشان کرد: اولین مورد ١٣ آبان ١٣۴٣ است که منجر به تبعید حضرت امام (ره) به ترکیه شد، اتفاق دیگر که در ١٣ آبان ١٣۵٧ رخ داد، جمعی از دانش آموزان تھران ھمگام با مردم در اعتراض به رژیم شاھنشاھی تجمع کرده و به خاک و خون کشیده شدند و حادثه دیگر در ١٣ آبان سال ١٣۵٨ اتفاق افتاد و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان بود. وفصل مشترک ھر سه رویداد تاریخی مبارزه با آمریکا و فزونی طلبی ھای این کشور و استکبارستیزی و مبارزه بااستکبار جھانی به سرگردگی آمریکا بود. آقای امیدی با تاکید بر اینکه سپاه جزئی از پیکره اقیانوس خروشان این ملت است بیان داشت: امسال ١٣ آبان را باشکو هتر از سال ھای گذشته برگزار و اثبات خواھیم کرد ھرگونه مداخله اجانب و بیگانگان و ھرگونه اظھارنظر بی جای استکبار جھانی باعث اتحاد و ھمبستگی بیشتر ما می شود. مدیرکل آموزش و پرورش چھارمحال و بختیاری خاطرنشان کردند: ما در مقابل منافع کشور و حفظ دستاوردھای کشورمان دست در دست ھم داریم و ید واحده ھستیم، لذا اگر چنین اظھارات سخیفی بیان می شود نتیجه آن ھمبستگی ھمه اقشار است. در ادامه چند نفر از سرگروه های تاریخ و جغرافیا پیرامون موقعیت جغرافیای خلیج فارس با استناد به ادله و مستندات تاریخی توضیحاتی را بیان نمودند . سپس یکی از اعضای شورای شهرضمن محکوم کردن صحبتهای سخیف رئیس جمهور آمریکا گفتند با توجه به هجمه های دشمن بر روی ارزشهای انقلاب اسلامی و جوانان باید پیوندی بین ارزشهای دینی و ملی ایجاد شود تا دشمن نتواند با توجه به غرور ملی جوانان و برد کردن بعضی از آثار ملی باعث تفرقه بین جوانان شود و جوانان را از محتوای دینی دور کنند . در پایان فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) استان با تاکید بر اینکه در ھشت سال دفاع مقدس انقلاب ما ھم تثبیت و ھم به جھان صادر شد گفت: در این مدت توان دفاعی کشور که در ابتدای انقلاب زیاد سازما ن یافته نبود سر و سامان یافت و بعد از جنگ جوانان ما ھم تھدید و ھم تحریم را باور کردند. سردار فرماندهی سپاه استان با اشاره به ھفته استکبارستیزی اظھار کرد: ھر روز این ھفته با یک عنوان نا م گذاری شده است و در این ھفته ملت ایران با حضور خود حمایت خود از ارزشهای انقلاب اسلامی و اعلام و پاسخ محکمی به بیانات سخیف رئیس جمھور آمریکا می دھند .وی به نام جعلی که رئیس جمھور آمریکا برای خلیج فارس به کار برد اشاره و اضافه کرد: ما افرادی را که از نامی جعلی برای خلیج فارس استفاده می کنند ارجاع می دھیم به «نوشته ھایی که بر روی قبرسربازانشان که در خلیج ھمیشه فارس کشته شدند و به مدا لھای ذلتی که به سربازان خود دادند و نام خلیج فارس بر روی مدا لھای این سربازان نوشته شده است.» سردار اکبری با تاکید بر اینکه ترامپ در سفر به عربستان به دنبال دوشیدن اعراب بود و این طبیعی است که کسی که بھره هایی ازجایی ببرد باید در جایی دیگر برایش جبران کند خاطرنشان کرد: دلیل استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس جبران برای عربستان بودکه خوشبختانه ھیچ حمایتی از کشورھای استکبار نشد. وی با اشاره به رسالت ذاتی سپاه پاسداران افزود: رسالت این نھاد حفظ انقلاب و دستاوردھای انقلاب است که در مکا نھا، موقعیت ھاو... مامور یتھای خاصی برای سپاه تعریف می شود. فرمانده سپاه حضرت قمر بنی ھاشم (ع)بیان داشتند: یک روز سپاه در بعد امنیتی و دفاعی و روز دیگر در بعدفرھنگی، محرومییت زدایی، سازندگی، اقتصادی و... وارد عمل می شود. وی تاکید کرد: دشمنان واقعی ما بعد از انقلاب اسلامی به دنبال براندازی این نظام بودند و تلاش بسیاری در این راه کرده و نھایتا باپشتیبانی شرق و غرب جنگ ھشت ساله را به راه انداختند که در تاریخ دو برابر جنگ جھانی دوم و پنج برابر جنگ جھانی اول به درازاکشید اما دشمنان دیدند که ما در جنگ ھشت ساله حفظ ارضی خود را کامل داشتیم و اجازه ندادیم یک وجب از خا کمان از کشورجدا شود. سردار اکبری با تاکید بر اینکه در ھشت سال دفاع مقدس انقلاب ما ھم تثبیت و ھم به جھان صادر شد یادآور شد: در این مدت توان دفاعی کشور که در ابتدای انقلاب زیاد سازما ن یافته نبود سر و سامان یافت و بعد از جنگ جوانان ما ھم تهدید و ھم تحریم را باور کردندو شعار ما می توانیم را تحقق بخشیدند و امروز افتخار نیروھای مسلح ما این است که توان بازدارندگی بسیار زیادی دارند. وی با بیان اینکه ترامپ در سخنان خود به ظھور قدرت در منطقه اشاره کرد که ھمان جمھوری اسلامی ایران است اضافه کرد: سخنان ترامپ اعترافی بود بر قدرت ایران در منطقه و شکستھای خود، چون آمریکایی ھا برنامه ریزی زیادی داشتند که جمهوری اسلامی را در40 سال گذشته تضعیف کنند اما سخنان ترامپ به ما نشان داد راھی که ما می رویم راه درستی است. فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) با بیان اینکه ھیچ اعتمادسازی بین المللی پشتیبان آمریکا نشده است وگزینه نظامی برای آمریکا خاتمه یافته است ھرچند بارھا به این گزینه ھا اشاره کرده اما این گزینه ھا ھیچ اعتباری ندارند. وی تاکید کرد: امروز ھمه به این یقین رسیدند که آمریکا قابل اعتماد نیست و مذاکره برای کشور عزت نمی آورد و نباید به دنبال مذاکره بود، ما پاسداران برای ادامه راه خود مصمم ھستیم چون ملت عزیز ایران را به عنوان حامی خود داریم. سپس شرکت کنندگان در جلسه با مشت های گره کرده و با سردادن شعار مرگ بر آمریکا انزجار خود را از ایادی استکبار در داخل و خارج کشور اعلام نمودند. در ادامه بیانیه پایانی توسط سرمربی حلقه های صالحین بسیج فرهنگیان قرائت گردید و به امضای شرکت کنندگان در این جلسه رسید .

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.